[Thịnh thế vinh hoa] Chương 74: Đằng sau thủ ngữ


Chương 74: Đằng sau thủ ngữ 

Sắp chữ: naro naroNguồn: https://rimusm.wordpress.com/

1174556_301733549971116_496502383_n

Sau khi dùng cơm chiều và chuyện trò một lúc với mẫu thân Tạ thị và Nhị cữu mẫu Đoàn thị ở viện Thiên Điệp, Lục Thanh Ninh trở lại phòng mình trong viện Thanh Ninh, nóng ruột chờ đợi Mai ma ma. Mãi đến khi trời đen kịt, Mai ma ma mới bước vào viện Thanh Ninh, đi theo còn có cô cô Lục Đình Thù.

Thấy Lục Đình Thù miễn cưỡng che giấu vẻ khó chịu trên mặt, đợi căn phòng chìm trong bóng tối đen như than như cũ, Lục Thanh Ninh hơi hơi nheo nheo mắt – có vẻ lớn chuyện rồi đây, chuyện mà Mai ma ma dò hỏi được chắc chắn không đơn giản, không thì cô cô sẽ không đi theo, cũng không có vẻ mặt cố nén giận như thế.

“Sự phòng xa của con đúng là chính xác, tiểu tử khốn kiếp ở chỗ Nhị lang là thứ tôn nhà Ngũ lão thái gia tộc mình, nó thứ chín, tên là Lục Văn Cường, đi lại thân thiết với Nhị lang, Nhị lang gọi nó lại… để đưa cho nó mười lượng bạc, nhờ nó tìm cơ hội tráo cơm canh của Lục lang.”     Lục Đình Thù đỡ Lục Thanh Ninh vừa thi lễ với mình dậy, đồng thời tuôn ra một tràng.

“Lục Văn Cường kia giống Nhị lang ở chỗ đều là con của nha hoàn thông phòng, tiếc nỗi mẹ nó không được tốt số như Chu di nương, chưa đợi đến ngày được nâng phòng đã chết trong tháng ở cữ; mấy năm nay nó sống còn không dễ chịu bằng mấy đứa sai vặt nhà chúng ta, sở dĩ có thể đến trường cùng các anh em trong tộc chẳng qua là vì mặt mũi của đích mẫu nhà nó thôi.”

Tiếp tục đọc